';

Sperdatums vir individue en administratiewe boetes

Die belastingseisoen het op 1 Julie 2018 oopgemaak en die sperdatums vir die huidige belastingseisoen is as volg:

Tipe belastingpligtige

 

Kanaal

 

Sperdatum

 

Alle belastingpligtiges

 

Per hand by ’n SAID-tak

 

21 September 2018

 

Nie-voorlopige betaler

 

eFiling of per elektroniese indiening by ’n SAID-tak

 

31 Oktober 2018

 

Voorlopige betaler

 

eFiling

 

31 Januarie 2019

 

’n Administratiewe boete word gehef in terme van artikel 210 van die Wet op Belasting Administrasie (hierna “die Wet”). Die Wet beskryf verskeie soorte nie-nakoming wat vaste administratiewe boetes tot gevolg het. Tans word boetes slegs vir laat of nie-indiening van belastingopgawes gehef. Enige belastingpligtige wat nie hul opgawe indien nie sal beboet word.

Boetes kan wissel van R250 tot R16 000 per maand vir elke maand wat die nie-nakoming voortduur tot ’n maksimum van 35 maande. Die bedrag van die boete word bepaal deur die belastingpligtige se belasbare inkomste.

Belasbare inkomste vir die voorafgaande jaar (laaste opgawe ingedien)

 

Boete

 

Aangeslane verlies

 

R250

 

R0 – R250 000

 

R250

 

R250 001 – R500 000

 

R500

 

R500 001 – R1 000 000

 

R1 000

 

R1 000 001 – R5 000 000

 

R2 000

 

R5 000 001 – R10 000 000

 

R4 000

 

R10 000 001 – R50 000 000

 

R8 000

 

Bo R50 000 000

 

R16 000

 

Belastingpligtiges is by magte om vertoë aan die SAID te rig ten einde die boetes kwyt te skel, sou hul nie met die nie-nakoming saamstem nie. Vertoë sal egter slegs oorweeg word indien die nie-nakoming reeds reggestel is, en geldige gronde vir die nie-nakoming bestaan.

Ongeag of u met die boete saamstem of nie, raai ons u aan om die uitstaande opgawes so gou moontlik in te dien om verdere boetes te vermy.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share