Belastingbeplanning: Minder ja, maar nie niks nie

Belastingbeplanning is noodsaaklik om te verseker dat jou welverdiende Rande, binne alle wette en regulasies van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Inkomstebelastingwet, te rek vir die nabye toekoms maar ook vir jou goue jare.

Dit is ‘n gegewe dat almal iewers belasting sal betaal, ongeag hoe haarfyn jou beplanning is.

Daar is ‘n diverse verskeidenheid produkte, strategieë en instrumente waarvolgens doeltreffende belastingbeplanning oor jou leeftyd gedoen kan word om te verseker dat jou bates groei terwyl voorsiening ook gemaak word vir boedelbelasting sou jy tot sterwe kom.

‘n Trust is ‘n nuttige instrument om te gebruik in jou soeke na doeltreffende belastingbeplanning. Die aankoop van bates, met langtermyn groei potensiaal, binne ‘n trust verseker dat die bate groei binne in die trust en nie in jou boedel nie. Daar moet wel deeglik aandag geskenk word aan artikel 7C van die Inkomstebelastingwet wat van toepassing is op gelde wat rentevry aan trusts gemaak word deur trustbegunstigdes om bates aan te koop.

‘n Trust bied aan die oprigter ‘n nuttige instrument om bates te beskerm en te behou tot die voordeel van die erfgename van die oprigter, die oprigting kan die bates deur trustees, beide verwante en onafhanklike persone, sodanig laat bestuur dat daar deur generasies voldoende voorsiening gemaak kan word vir die nasate van die oprigter. Die beperkte insae van begunstigdes in die besluitnemingsproses kan verhoed dat partye met lang vingers die trust se bates vir hul eie gewin in te palm.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)


Posted

in

by

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X

IC Marais

Professional experience:

IC Marais is a certified CA (SA) with public sector and private sector technical knowledge based on 5 years’ Public Sector accounting, auditing and financial management experience and 5 years audit, tax and accounting experience. Detailed knowledge of private and public sector accounting and auditing standards (GRAP, IPSAS, IFRS, IAS, ISA) and public sector financial legislation (MFMA, etc.)

He enjoys the outdoors, hunting and fishing.

ic@newtons-sa.co.za

SCHALK GOUWS

Professional experience:

In 1995, Schalk started as a trainee at Warner and Newton (which became Moores Rowland in 1997 and then Mazars Moores Rowland in 2007) in Bloemfontein. In 1998, Schalk was appointed as manager at Moores Rowland, where he became a partner in 2003. Schalk received his Postgraduate Certificate in Advanced Taxation in 2006 and in 2009 he received his Certificate in the Administration of Estates.

schalk@newtons-sa.co.za

CEDRIC PETERSON

Professional experience:

Cedric started as a trainee at Warner and Newton (which became Moores Rowland in 1997 and Mazars Moores Rowland in 2007), Bloemfontein, in 1986. After completion of his articles, he joined the Special Investigations Division of the Department of Finance (SA Revenue Services) as a senior inspector from 1990 to 1991.

cedric@newtons-sa.co.za

LUCHA GREYLING

Professional experience:

Lucha started her career as a tax inspector at the Inland Revenue Department of New Zealand. After this she worked in commerce in Canada, Mexico and the United States.

On her return to South Africa, she completed her CA training contract with us and has been with Newtons ever since. She became a Partner in 2012.

Apart from her CA(SA) qualification she also holds a postgraduate certificate in Advanced Taxation (2005) and has the overall responsibility for training as our Training Officer.

lucha@newtons-sa.co.za